Home   Dotacja

Dotacja

Z przyjemnością informuję, iż żłobek Tosia otrzymał dla Państwa dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków, dla naszych pociech. Zasady korzystania z dofinansowania przedstawiam poniżej.

                        Agnieszka Niedźwiecka -  właściciel

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Planowany okres obowiązywania dotacji to 1 styczeń do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2017r. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84,

e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

 

Facebook